Dansk lakseopdræt

Skrevet af: webmaster

I Danmark var de sidste, oprindelige stammer af vilde atlanterhavslaks, sidst i 1900 tallet, næsten udryddet af industri, landbrug, dambrug og kraftværker – der havde forurenet åene, lavet dem om til snorlige afvandingskanaler og spærret for opgangen til gydepladserne.

I Skjern Å anså man faktisk vildlaksen for at være uddød, indtil man pludselig, ved et tilfælde, fandt lakseyngel i et tilløb til åen.

Det satte en storstilet redningsaktion i gang. Frivillige lystfiskere, amt, kommune, regering bakkede op projektet. Et stort stykke af Skjern Å, der var lavet om til en stor kanal, blev med støtte fra EU, genslynget i Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt.

Ilsjæle elfiskede de få moderfisk, der kunne findes og startede et opdræt af vildlaks. Det betød, at det lykkedes at redde de sidste danske vildlaks i sidste øjeblik.

I dag findes der en stor, sund og bæredygtig bestand af oprindelige vildlaks i flere vestvendte åer. En bestand, som trives bedre og bedre, i takt med at dambrug nedlægges, gamle vandløbsspærringer fjernes og gydepladser retableres.

Problemerne og konsekvenserne af lakseopdrætsindustriens naturødelæggelser har Danmark endnu været forskånet for. – Men vi skal ikke vide os sikre.

De danske vildlaks opholder sig på de samme opvækstområder i Nordatlanten, som Atlanterhavslaks fra andre lande i verden. Her kan virus, sygdomme og lakselus sprede sig – for de kender ingen grænser.

I Danmark dukker der flere og flere laks op med et tiltagende antal lakselus. Problemet undersøges i øjeblikket af Danmarks Center for Vildlaks og Københavns Universitet.

Der bygges også laksebrug i Danmark. Et af dem, ligger ved Hvide Sande, lige i det nåleøje, alle Skjern Åens vildlaks skal passere på vej til og fra fødeåen. Selv om laksebruget er landbasseret, påtænkes det at etablere et udløb af spildevand direkte i Ringkøbing Fjord. Det er En stor risiko at tage for Danmarks sidste vildlaks, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, som har anket laksebrugets miljøgodkendelse.

Desuden arbejder DTU Aqua, sammen med firmaer i den danske opdrætsindustri, blandt andet Musholm Lax, på at etablere et forsøgshavbrug i Vesterhavet.

Danske burlaks i kæmpetanke kan true norsk eksport

Havbrug i Vesterhavet

Lakseopdræt truer Atlanterhavslaksen

Cigarhandler D. C. Dinesen med den største vildlaks, der nogensinde er fanget i Danmark. Atlanterhavslaksen, der blev fanget i Skjern Å i 1954 vejede 26,5 kilo.

Skriv et svar