Østersøens vildlaks

Skrevet af: webmaster

Østersøens vilde laksestammer er truet af en fejlagtig fiskeripolitik og omfattende, ugennemtænkte udsætninger af laks. Omkring 85% af alle Østersøens laks er udsætningsfisk – kun 15% er udklækket i naturen.

Næsten 70% af alle vilde laksestammer i Østersøen er truede. I Sverige drejer det sig om fem laksestammer i området ved den Botniske Bugt.

Svenskerne vil nu forsøge at redde den vilde Østersø-laks og har netop dannet, Stiftelsen for Østersølaksen, som vil samle midler ind til at opkøbe erhvervfiskernes kvoter og rettigheder i Østersøen. Stiftelsen, der allerede har samlet 650 000 kr sammen, godt støtter af sportsfiskerne og gigant-virksomheder i det svenske erhvervsliv, blev indviet af ingen ringere end svenskekongen, Carl Gustaf XVI.

En af Østersøens berømte vildlaks, fanget i den legendariske svenske Mörrumså

Østersøens vildlaks er rødlistet

Den vilde Østersølaks er truet

Den svenske konge vil redde Østersøens vildlaks

Hundratusenkronerslaxen

Skriv et svar